Artikel 7 -Verzendkosten

7.1. Voor verzending van haar brengt Real Hair Online B.V. verzendkosten in rekening.

7.2. Verzending gaat via POST NL

7.3. De verzendkosten en eventuele verpakkingskosten zijn voor rekening van de klant. Kosten van verzending binnen Nederland is vanaf €6,75. 

7.4. Real Hair Online B.V. behoudt zich evenwel het recht voor om, in bijzondere gevallen waaronder retourneren/ruilen, de kosten voor verzending wel in rekening te brengen

7.5. De klant is zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor een foutief opgegeven leveringsadres. Eventuele extra kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn ook voor rekening van de klant.

7.6. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

  1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.